Gjør endringer

Ei enkel rose (2010)

Album av Sogns

Spor

Utgivelsesdata

Tylden & Co AS GTACD 8438 CD 2010