Gjør endringer

Edvard storm - viso i gomol og ny drakt (1993)

Album av Stormti

Spor

Utgivelsesdata

LMP CD 193 CD 1993