Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Durspæll frå Meråker (1997)

Spor

1 Vals Etter Carl W Strøm 03:19
2 Reinlender nr 5 Etter Lars Brenntrø 01:35
3 Polka Etter Johan Brende 02:04
4 Pols Etter Torleif Tidemann 01:25
5 Sørsilaget, reinlender nr 4 Etter Ola Aspaas 02:22
6 Ølost og breinnvin, vals etter Johan P iversen 01:02
7 Tusskaillåten, Vals Etter Peder Heringstad-brendhaug 01:56
8 Pols Etter Carl W Strøm 01:33
9 Trollvalsen Etter Ola Aspaas 02:13
10 Hoppvals Etter Harald Gilland 01:43
11 Masurka Etter Ture Wallberg 01:43
12 Vals nr 3 Etter Ola Aspaas 02:14
13 Hårrålåten, pols Etter Lars Brenntrø 01:50
14 Skørdalsvollen, Hoppvals Etter Lars Brenntrø 01:59
15 Novembersol, Vals 02:16
16 Fersdalingen, pols Etter Ole Ivarsen Wold 01:32
17 Tiur på Topp, reinlender nr 6 Etter Lars Brenntrø 02:32
18 Vals nr 5 Etter Ole H Sagen 01:07

Utgivelsesdata

Ukjent Tiur 001 CD 1997