Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Du skal få en ringfingerring av meg / Hitsiti-hotsiti (1956)

Spor

1 Du skal få en ringfingerring av meg
2 Hitsiti-hotsiti

Utgivelsesdata

MUSICA A 5232 Vinyl Norge 1956