Gjør endringer

Du bærer mitt hjerte i dine hender (1998)

Singel av Hanne Krogh

Spor

1 Du bærer mitt hjerte i dine hender 03:44

Utgivelsesdata

CNR 864-5 CS 1998