Gjør endringer

Du bærer mitt hjerte i dine hender (1998)

Singel av Hanne Krogh

Spor

Utgivelsesdata

CNR 864-5 CS 1998