Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Dovre Express / Teen Scene (1963)

Spor

1 Dovre Express
2 Teen Scene

Utgivelsesdata

Philips 353 209 PF Vinyl 1963