Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Doggdråpen (1980)

Spor

Utgivelsesdata

Lynor 541 CD CD 1980