Gjør endringer

Død manns blues (1990)

Singel av CC Cowboys

Spor

Utgivelsesdata

RCA Pb 44039 SG 1990