Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Diorslips og struktursveis (1982)

Album av Four Jets

Utgivelsesdata

Mariann Records Norge MLN 1011 Vinyl Norge 1982
Mariann Records Norge MKN 3011 Kassett Norge 1982