Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Different Rivers (2000)

Album av Trygve Seim

Spor

Utgivelsesdata

ECM 159 521-2 CD 2000