Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Dickie Dick Dickens - første serie, del 2 / Rolf og Alexandra Becker (1998)

Spor

1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
1 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 7. Episode 'den som ikke har stål, må gi tål' (25 25:43
2 8. Episode 'av blykuler en krans' (2956) 29:54
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
3 Dickie Dick Dickens (første serie):Dickie Dick Dickens (første serie): 9. Episode 'den svarte hannkatts hemmelighet' (2 28:33
4 Dickie Dick Dickens (første serie):10. Episode 'den svarte hannkatts annen hemmelighet' (2841) (første serie) 23:41
5 11. Episode 'pass papirene' (2512) 25:18

Utgivelsesdata

NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-0725-4 (dob.alb, pl.1) CD 1998
NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-0725-4 (dob.alb, pl.2) CD 1998