Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Diamanter (2006)

Samlealbum av Alf Prøysen

Spor

1 Rosenbloms trio
2 Kjæm du i kvell
3 Husmannspolka
4 Steinrøysa nedi bakken
5 Næsning på Hamarmarten
6 Ungkarssorg
7 Brøllup i Smalgangen
8 Gris-kokk-trøsta
9 Klunkerud
10 Storken Ibrahim
11 Klara på Dal
12 Pigen og paraplyen
13 På Hamar med slakt
14 Den skyldige
15 Sønnavindvalsen
16 Mora og dattera
17 Gaukelåt
18 Frøken, gi meg himmelens nummer
19 Livets gang
20 Drømmevise