Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Det strøymer ei livselv av lukke! (2008)

Spor

1 Pilgrim i verden 02:15
2 Eg elskar aftangullet 02:31
3 Det gløder ei gullrand 01:29
4 Syng meg ein song om himlen 01:59
5 Det strøymer ei livselv av lukke 02:05
6 Takk at du tok mine byrder 02:06
7 Det er en vei tilbake 02:11
8 Ta vare på di dyre tid 02:02
9 Ver ikkje redd 02:18
10 Han tek ikkje glansen av li 02:44
11 Ver god mens du kan 03:37
12 Eg stend og ser 02:15
13 Eg rettar to tome hender 03:05
14 Det er makt i de foldede hender 03:26
15 Takk for alleår og dagar 02:06
16 Den siste veistubb 02:15
17 Du er venta i himlen 02:29

Utgivelsesdata

Jæren Kammerkor JKCD2 CD 2008