Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Det som skjer, det skjer / Jolie Jaqueline / I Italien / Den vakre vaskepiken (1956)

Spor

1 Det som skjer, det skjer (Que sera, que sera)
2 Jolie Jaqueline
3 I Italien
4 Den vakre vaskepiken

Utgivelsesdata

RCA REP 304 1956