Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Det Hellige Kors - Salmer for Faste og Pasjon (2000)

Spor

1 Det hellige kors vår herre bar 02:37
2 Se, vi går opp til Jerusalem 02:20
3 Ingen vinner frem til den evige ro 07:01
4 Stå fast min sjel 02:49
5 Ein' Feste Burg ist unser Gott 03:55
6 Vår Gud han er så fast en borg 05:17
7 Klippe du som brast for meg 04:05
8 Du er guds sønn, den sterke 03:52
9 O herre, la mittøye 03:44
10 Herzlich Tut mich Verlangen 02:54
11 O hoved, høit forhånet 04:27
12 O guds lam uskyldig 04:10
13 Velsignet vær, o Jesus Krist 03:00
14 Skriv dig, Jesu, paa mitt hjerte 04:20

Utgivelsesdata

Kirkelig Kulturverksted FXCD 224 CD 2000