Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Det er vanskelig å være beskjeden (2007)

Album av Sputnik

Spor

Utgivelsesdata

Crema CRD 4001 CD 2007