Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Det er makt i de foldede hender - Trygve Bjerkrheims beste (2006)

Samlealbum av Diverse artister

Det er makt i de foldede hender - Trygve Bjerkrheims beste. Mange forskjellige artister som tolker Trygve Bjerkrheims tekster. Bør ikke forveksles med Sigvart Dagslands plate som også heter "Det er makt i de foldede hender".

Det er makt i de foldede hender - Trygve Bjerkrheims beste. Mange forskjellige artister som tolker Trygve Bjerkrheims tekster. Bør ikke forveksles med Sigvart Dagslands plate som også heter "Det er makt i de foldede hender".

Spor

1 Det er makt i de foldede hender 03:37
2 Han tek ikkje glansen av livet 02:47
3 Du får koma til Jesus 02:41
4 Ver ikkje redd 02:32
5 Eg retter to tome hender 02:59
6 Takk at du tok mine byrder 02:19
7 Det fins ingen grunn til mismod 03:42
8 Salighetens grunn 01:49
9 Det strøymer ei livselv av lukka 02:10
10 Det er nok det som Jesus gjorde 02:40
11 Gud har ein plan med ditt liv 03:31
12 Eg stend og ser på ei nagla hand 02:31
13 Den lysaste dagen 02:41
14 Ikkje til sjølvhjelpne sjeler 02:11
15 Du er venta i himlen 03:32

Utgivelsesdata

Lynor 0607 CD 2006