Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Det er Helt Sant! H. C. Andersen (1997)

Øyvind Aase spiller klaverstykker skrevet rundt noen av H.C. Andersens eventyr av flere komponister. Sidsel Ryen leser noen av eventyrene. «Novelette» er pianostykke spilt av Øyvind Aase på klaver.

Øyvind Aase spiller klaverstykker skrevet rundt noen av H.C. Andersens eventyr av flere komponister. Sidsel Ryen leser noen av eventyrene. «Novelette» er pianostykke spilt av Øyvind Aase på klaver.

Spor

1 Prinsessen på Erten (eventyr) 02:30
3 Sommerfuglen (eventyr) 00:21
4 Sommerfuglen op. 50, nr. 2 (musikk) 00:52
6 Novelette - seks småstykker op. 55b: 1.sats 01:01
7 Novelette - seks småstykker op. 55b: 2.sats 00:16
8 Novelette - seks småstykker op. 55b: 3.sats 00:38
9 Novelette - seks småstykker op. 55b: 4.sats 00:13
10 Novelette - seks småstykker op. 55b: 5.sats 02:08
11 Novelette - seks småstykker op. 55b: 6.sats 00:20
12 Novelette - seks småstykker op. 55b: 7.sats 00:13
13 Novelette - seks småstykker op. 55b: 8.sats 01:06
14 Novelette - seks småstykker op. 55b: 9.sats 00:19
15 Novelette - seks småstykker op. 55b: 10.sats 01:35
16 Novelette - seks småstykker op. 55b: 11.sats 00:29
17 Novelette - seks småstykker op. 55b: 12.sats 01:13
18 Gyngehesten 00:21
19 Gyngehesten - op. 50, nr. 3 01:08
20 Den standhaftige tinnsoldat 11:06
21 Tinnsoldaten - op. 6b,nr. 1 02:10
22 Fra Havdypet 00:23
24 Nattergalen (utdrag) 03:00
25 Nattergalen 05:24
26 Det er helt sant! 05:51
27 Det er Virkelig Sandt! 00:51

Utgivelsesdata

THEMA Th 197-2 CD 1997