Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Det er for gæli (1980)

Singel av Mikkel Magnus

Spor

Medvirkende

Kaare Skevik jr.