Gjør endringer

Det er ennå tid (1989)

Spor

Utgivelsesdata

Norsk Plateproduksjon Ids 9 SG 1989