Gjør endringer

Det er ennå tid (1989)

Spor

1 Det er ennå tid 04:25

Utgivelsesdata

Norsk Plateproduksjon Ids 9 SG 1989