Gjør endringer

Det brenn ein eld - Musikalske bilder fra norsk misjon (1991)

Spor

Utgivelsesdata

Lynor CD 215 CD 1991