Gjør endringer

Det Æ'Kke Køntri Alt som Lukter Hest (2001)

Spor

Utgivelsesdata

G H Main Studio 2001-031 CD 2001