Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Der Waffenschmied (1995)

Opera.

Opera.

Spor

1 Der Waffenschmied: 1.sats 07:47
2 Der Waffenschmied: 2.sats 04:46
3 Der Waffenschmied: 3.sats 06:26
4 Der Waffenschmied: 4.sats 01:43
5 Der Waffenschmied: 5.sats 05:59
6 Der Waffenschmied: 6.sats 03:30
7 Der Waffenschmied: 7.sats 03:43
8 Der Waffenschmied: 8.sats 00:42
9 Der Waffenschmied: 9.sats 06:25
10 Der Waffenschmied: 10.sats 03:54
11 Der Waffenschmied: 11.sats 07:10
23 Der Waffenschmied: 12.sats 00:32
24 Der Waffenschmied: 13.sats 06:09
25 Der Waffenschmied: 14.sats 02:05
26 Der Waffenschmied: 15.sats 04:47
27 Der Waffenschmied: 16.sats 00:57
28 Der Waffenschmied: 17.sats 04:26
29 Der Waffenschmied: 18.sats 01:35
30 Der Waffenschmied: 19.sats 05:17
31 Der Waffenschmied: 20.sats 03:31
32 Der Waffenschmied: 21.sats 01:07
33 Der Waffenschmied: 22.sats 01:09

Utgivelsesdata

CALIG Cal 50953 (dob.alb, pl.1) CD 1995
CALIG Cal 50954 (dob.alb, pl.2) CD 1995