Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Denne song er meg kjær (1984)

Spor

1 Å vesle-kari vår 01:15
2 Jeg lagde mig saa sildig 02:22
3 Astri, mi Astri 03:38
4 I ensomme stunde 02:58
5 Millom bakkar og berg 02:08
6 Ola Glomstulen 01:26
7 Elsk din neste 02:01
8 Eg elskar dei voggande tonar 02:45
9 Strid for fred 01:16
10 Den dag kjem aldri (at eg deg gløymer) 03:06
11 Den fyrste song eg høyra fekk 02:07
12 Barndomsminne fraa Nordland 03:49
13 Brøyte seg rydning 01:16
14 Fyrste blomen 01:20
15 Om kvelden 04:54
16 Til lagsåt alle (kan ingen gjera) 02:17
17 Blandt alle lande 02:09
18 Å leva det er å elska 01:21
19 Alltid freidig når du går 01:26
20 Fagert er landet du oss gav 02:57

Utgivelsesdata

Pro Musica Pp 9011 LP 1984