Gjør endringer

Den tryggeste losen (2001)

Singel av D.D.E.

Utgivelsesdata

Norske Gram Dde Promo 2001 2001