Revisjonshistorikk

Gjør endringer

De Beste - 60 År I Livet, 40 År På Veien (2012)

Samlealbum av Jonas Fjeld

Disk 2 av samlealbumet 'De Beste - 60 år i livet, 40 år på veien'. Jonas Fjeld komponist, de fleste tekstene ved Ole Paus

Disk 2 av samlealbumet 'De Beste - 60 år i livet, 40 år på veien'. Jonas Fjeld komponist, de fleste tekstene ved Ole Paus

Spor