Revisjonshistorikk

Gjør endringer

De Aller Beste (1997)

Samlealbum av Tor Endresen

15 spor på utgave fra 2009.

15 spor på utgave fra 2009.

Spor

Utgivelsesdata

2009
CNR 1622 CD 1997