Gjør endringer

Dalstroka innafor (2009)

Spor

1 Vals etter Maudalen 01:57
2 Vals e.Åni Smeland 03:35
3 Jondalen 02:31
4 Mosdølen 02:00
5 Huldreslåtten 03:24
6 Aller var eg glad 02:18
7 Ein etter far 01:15
8 Brureslag 02:40
9 Brudevals 03:52
10 Filleværen 02:41
11 Gangar etter Taddeiv Rosevadd 02:27
12 Skjoldmøyslaget 04:37
13 Gravbakken 03:18
14 Seint var det om kvelden 02:16
15 Svardalsbrura 02:16
16 Her i gleda her i sorg 02:32
17 Masurka frå Froland 02:13
18 Holtrilen 02:01

Utgivelsesdata

Etnisk musikklubb EM 37 CD 2009