Gjør endringer

Dainse di - så Spållå Mi (2002)

Spor

1 Skogsblommor 03:38
2 Evakueringsvals 03:40
3 Hambopolska Från Boda 03:18
4 I Ur og Skur 03:04
5 Jubileumsvals 03:13
6 Strømøypolka 02:38
7 Stor-kåres Reinlender 03:01
8 Gammel pols fra Tydal 02:19
9 Jubileumsreinlender 03:43
10 Spelmannsminner 03:05
11 På Spelmannstreff 02:08
12 Rallypolka 02:58

Utgivelsesdata

Ukjent Pbk CD 2002 CD 2002