Gjør endringer

Country Ann Western / Flyvise (1972)

Singel av Snu

Spor

1 Country Ann Western
2 Flyvise

Utgivelsesdata

Polydor 2052 072 Vinyl 1972