Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Contemporary Church Music from Scandinavia (1987)

Innhold: Veni ; Peace I leave with you / Knut Nystedt. Bli hos oss / Egil Hovland. Ave maris stella ; Corpus Christi carol / Trond Kverno. Benedic Domino, anima mea ; Hominis dies ; Benedicte Domino / Vagn Holmboe . Motetum archangeli Michaelis / Bengt Hambraeus

Innhold: Veni ; Peace I leave with you / Knut Nystedt. Bli hos oss / Egil Hovland. Ave maris stella ; Corpus Christi carol / Trond Kverno. Benedic Domino, anima mea ; Hominis dies ; Benedicte Domino / Vagn Holmboe . Motetum archangeli Michaelis / Bengt Hambraeus

Spor

1 Veni, op. 81a 05:27
2 Peace I Leave with You, op. 43 nr. 2 02:32
3 Bli hos oss (nr. 3) 05:17
4 Ave maris stella 05:15
5 Corpus Christi Carol 04:03
6 Benedic Domino, Anima mea 03:50
7 Hominis Dies 04:12
8 Benedicite Domino 05:50
9 Motetum Archangeli Michaelis 08:08

Utgivelsesdata

Simax PSC 1034 CD 1987