Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Complete songs, Vol.I / Edvard Grieg (The Grieg Edition) (1992)

Spor

1 Margretes Vuggesang 01:32
2 Kjærlighed 02:12
3 Langelandsk folkemelodi 02:37
4 Modersorg 02:12
5 Peer Gynts serenade 03:19
6 Solvejgs Sang 04:23
7 Solvejgs Vuggesang 04:12
8 Saa du Knøsen som strøg forbi 04:13
9 Vug, o Vove 06:27
10 Vær hilset, I Damer 03:58
11 Nu er Aftnen lys og lang 02:47
12 Julesne 04:36
13 Foraarsregn 03:27
14 Liden Kirsten 03:05
15 Moderen synger 02:11
16 Mens jeg venter 02:34
17 Der skreg en Fugl 01:58
18 Og jeg vil ha mig en Hjertenskjær 01:38

Utgivelsesdata

Victoria VCD 19038 CD 1992