Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Cikada - Duo (1993)

Album av Cikada Duo

Spor

1 Purge 10:55
2 For 2 Nr. 3 (Tema-Aleafonu-Kommentar) 08:08
3 Freemusic Ii. Virr A 20:54
4 Freemusic Ii. Virr B 02:06
5 Spor 05 05:06
6 Freemusic li. Virr C 02:45
7 Freemusic li. Virr D 10:50
8 For 2 Nr. 3 (Reflection) 02:22

Utgivelsesdata

Albedo Albcd 004 CD 1993