Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ci-ciu-ci / Hei, Mr. Banjo (1955)

Singel av Nora Brockstedt

Utgivelsesdata

MUSICA A 5170 Vinyl Norge 1955