Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Chopin Scherzi and Preludes (1999)

Spor

1 Scherzo nr. 1, op. 20, h-moll 10:00
2 Scherzo nr. 2, op. 31, b-moll 09:41
3 Scherzo nr. 4, op. 54, E-dur 10:57
4 Preludium nr. 1, C-dur 00:46
5 Preludium nr. 2, a-moll 02:30
6 Preludium nr. 3, G-dur 00:59
7 Preludium nr. 4, e-moll 02:24
8 Preludium nr. 5, D-dur 00:30
9 Preludium nr. 6, h-moll 02:24
10 Preludium nr. 7, A-dur 00:46
11 Preludium nr. 8, fiss-moll 01:47
12 Preludium nr. 9, E-dur 01:37
13 Preludium nr. 10, ciss-moll 00:26
14 Preludium nr. 11, H-dur 00:35
15 Preludium nr. 12, giss-moll 01:07
16 Preludium nr. 13, Fiss-dur 03:38
17 Preludium nr. 14 ess-moll 00:29
18 Preludium nr. 15, Dess-dur 'Regndråpepreludiet' 06:18
19 Preludium nr. 16, b-moll 01:06
20 Preludium nr. 17, Ass-dur 03:11
21 Preludium nr. 18, f-moll 00:49
22 Preludium nr. 19, Ess-dur 01:19
23 Preludium nr. 20, c-moll 01:55
24 Preludium nr. 21, B-dur 01:59
25 Preludium nr. 22, g-moll 00:45
26 Preludium nr. 23, F-dur 01:10
27 Preludium nr. 24, d-moll 02:19

Utgivelsesdata

Naim Naimcd028 CD 1999