Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Chicago Blues Meeting (1983)

Samlealbum av Diverse artister

Se også "Blues Meeting In Chicago" reg. i Discogs.com med musikkspor. Samme innhold? Annet cover på platen.

Se også "Blues Meeting In Chicago" reg. i Discogs.com med musikkspor. Samme innhold? Annet cover på platen.

Utgivelsesdata

Strawberry Records Norge 1983