Gjør endringer

Byssanilu min søde - folkesang fra Agder (2003)

Spor

1 Min far han har to onnerlige griser 00:30
2 Kallen han sitte på hauan 00:59
3 Se stjernene på himmelen 00:51
4 Gustavsvisa 02:40
5 Når tankane dei bli tebage 01:47
6 Ikkona gjekk på vollen 00:16
7 Jomfru Maria 00:12
8 Reven lakka 00:15
9 Reven han side på Skråstadfjellan 00:34
10 Gjetegutten Truls 03:14
11 Ingenting 01:41
12 Rev rev raude 00:18
13 Byssanilu min søde 00:20
14 Pysen han sidde på gruesteinen 00:24
15 Å høi lykksalighed å dø 00:40
16 Komme nu alle 01:41
17 Kråkevisa 05:03
18 Reven og Mass fiskar 03:11
19 No vil me drikka brennevin 00:21
20 Springdans 01:19
21 Tere tere love 00:34
22 Heim kom kjuringen 00:20
23 Ola bror min kom heim om kvelden 00:20
24 So ro liden sull 00:29
25 Brit hoæ et eigetroll 00:21
26 Knud Kjuring 02:11
27 Så synge viba 00:14
28 Pysen og katten og skinnmannen 00:23
29 Jomfruen sad i Høien loft 03:13
30 Stev 00:39
31 Venn'sla karen 00:20
32 Jeg spørger eder 01:31
33 Tenk på meg 00:42
34 Nå li det snart 00:29

Utgivelsesdata

Astri Skarpengland AS100102 CD 2003