Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Burobeng-visa / Lille Vakre Anna

Singel av Alf Prøysen

Spor

1 Burobeng-Visa
2 Lille Vakre Anna

Utgivelsesdata

Philips P 53030 H Vinyl 0-00