Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Boys Only (1980)

Album av The Boys (UK)

Dette var det eneste opprinnelige Boys-albumet som Casino Steel ikke medvirket på.

Dette var det eneste opprinnelige Boys-albumet som Casino Steel ikke medvirket på.

Spor

1 Weekend
2 Wrong Arm Of The Law
3 Poor Little Rich Girl
4 Monotony
5 Nothing Ventured
6 Wonderful World
7 The Scrubber
8 Satisfaction Guaranteed
9 Gabrielle
10 Miss You
11 Little White Lifeline
12 Let It Rain

Utgivelsesdata

Safari BOYS 4 Vinyl UK 1980