Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bor på ein planet (2016)

Utgitt 29. april 2016

Spor

1 inni skogen 03:41
2 Bor på ein planet 04:04
3 Sivilsnut 03:59
4 Ein liten optimist 03:48
5 Langs ein vei 04:14