Gjør endringer

Bondeknøl (1998)

Singel av D.D.E.

Utgivelsesdata

Norske Gram EKG CDS 111 1998