Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Blue Prairie (2014)

Album av Rune Solberg
Utgitt 4. mars 2014

Spor

1 Stereets of memories
2 Are you the one
3 Little by little
4 Mylo
5 Somewhere train
6 Stick in a jam
7 The awakening
8 This clown of yours
9 Breakdown
10 For funerals at sea

Utgivelsesdata

Music for Records, Musikkoperatørene MUR300 Vinyl 2014