Gjør endringer

Blott en dag (2007)

Spor

1 Blott en dag 04:03
2 Han har kastad den i glömskans hav 02:58
3 Ögonblicket och evigheten 02:44
4 Jag är ej ensam 02:42
5 O store gud 03:18
6 Tro på gud 03:16
7 Hur vet jag det 02:29
8 Någonstans bland skuggorna 03:17
9 Jag gick i dag därJesus gått 04:09
10 Jag knäppt mina händer kring korset 03:37
11 Var ej försagt 01:54
12 Han giver och giver och giver igen 04:23
13 Himmelen är underbar 03:41
14 Jag är med alla dar 02:51

Utgivelsesdata

Grammofon GRAM 0717 CD 2007