Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Blod & Ild (2008)

Album av Helheim

Spor

1 Blod 04:54
2 Helheim (part II) 02:12
3 Jernskogen 03:43
4 Åsgårdsreien 04:16
5 Kjenn din fiende 06:12
6 Odins møy 04:27
7 Terrorveldet 06:56
8 Yme 05:15

Utgivelsesdata

Ukjent Ars Metallki Ars CD 018 CD 2008