Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Blitz Live Hitz (1989)

Samlealbum av Diverse artister
Utgitt desember 1989

Innspilt live på Blitz, Oslo sommer og høst 1989. Første opplag: 100 kopier.

Innspilt live på Blitz, Oslo sommer og høst 1989. Første opplag: 100 kopier.

Utgivelsesdata

Blitz Recording Kassett 1989