Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Blitz Hits (1989)

Samlealbum av Diverse Artister

Dobbel vinylplate, utgitt og distribuert av Blitz. Med fulgte en avis som inneholdt flere artikler om Blitz-huset og deres virke, i tillegg til informasjon om bandene. Side A/B er punk-/hardcore-inspirert, side C er mer eksperimentell og D-siden er dedikert til kvinnelige grupper.

Dobbel vinylplate, utgitt og distribuert av Blitz. Med fulgte en avis som inneholdt flere artikler om Blitz-huset og deres virke, i tillegg til informasjon om bandene. Side A/B er punk-/hardcore-inspirert, side C er mer eksperimentell og D-siden er dedikert til kvinnelige grupper.

Spor

1 Velstandsnorge / Atle
2 Willy Er Et Svin
3 Today's World
4 Bad Guy Reaction
5 Violence And Pain
6 La Mirage
7 Fuzz Brain
8 Fredløs
9 Hakekors
10 Warmachine
11 Ett Rom, En Seng
12 Murphy's Law
13 Today's Situation
14 You And Me
15 Odd To The World
16 Alle De Andere Dagene
17 Severin Slurpen
18 Bent Laws
19 Monty's Double
20 N.Y. Will Never Do It
21 Fanden På Veggen
22 My Life Is My Game
23 Svarte Fugler
24 Messed Up
25 Love The One's You're With
26 Sweet Nothing
27 Heartbreak Hotel
28 Crazy Man's Toy
29 Veien Fra Dæ

Utgivelsesdata

Blitz BZ 8910 Vinyl Norge 1989