Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Blind Leading the Blind (1989)

Album av Blind Orphans

Demo-kassett av senere album som ble trykket opp I 500 eksemplarer for salg/promo.

Demo-kassett av senere album som ble trykket opp I 500 eksemplarer for salg/promo.