Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bli vår gjest (1976)

Album av Ole Ivars

Spor

Utgivelsesdata

Tylden & Co AS GTACD 7919 CD 2011
RCA Victor YNCL - 741 Norsk 1976