Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Blåøyd jævel (2011)

Prøysen-tolkninger, bortsett fra «Resan till Chyterae», som er Ulf Peder Olrogs originaltekst der Prøysen brukte melodien og skrev «Så seile vi på Mjøsa» på melodien.

Prøysen-tolkninger, bortsett fra «Resan till Chyterae», som er Ulf Peder Olrogs originaltekst der Prøysen brukte melodien og skrev «Så seile vi på Mjøsa» på melodien.

Spor

Utgivelsesdata

Sweet Morning Records CD 2011