Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Black roses : (1998)

Romanser.

Romanser.

Spor

1 Den enda stunden 02:07
2 Flickan under nymånen 02:29
3 Bön till natten (nr. 2) 02:16
4 Melodi 01:16
5 Villemo 01:40
6 Pan (nr. 3) 02:25
7 Spillemænd 02:33
8 En Svane 02:14
9 Stambogsrim 01:49
10 Med en Vandlilje 02:11
11 Borte! 01:22
12 En Fuglevise 02:05
13 Marssnön (nr. 5) 01:23
14 Men min fågel märks dock icke (nr. 2) 02:10
15 Svarta rosor (nr. 1) 01:47
16 Bollspelet vid Trianon (nr. 3) 01:27
17 Demanten på marssnön (nr. 6) 02:07
18 Säf, säf, susa (nr. 4) 02:27
19 Æbleblomst 01:58
20 Erindringens sø 04:19
21 Sommersang 02:23
22 Sang bag ploven 01:39
23 I aften 02:36
24 Hilsen 01:52

Utgivelsesdata

Virgin Classics 7243 5 45273 2 CD 1998